Η greenfootprint παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες και προτείνει λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση ή στην εξάλειψη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός κτιρίου.